Courses

retrospective challenge
Scrum Základy - krátke SK Acronymat Scrum kurz poskytuje základy Scrumu pre každého vo forme prezentácie, ktorá je výstižná a pokrýva všetko dôležité. Start course
Scrum Basics - short EN Acronymat free Scrum course in form of presentation. This course provides basic knowledge about Scrum for everyone. Start course